Hur levererar vi?

Vi levererar utvecklingstjänster inom Java, .NET och PHP från vårt kontor i Blekinge.
Alla vår utvecklare har sin dagliga arbetsplats vid detta kontor. Det är endast undantagsvis vi arbetar ute hos vår kund. Vårt kontor är ändamålsenligt uppbyggt med teamrum, mötesrum, cafeteria, uppehållsrum etc. Alla utvecklare är utrustade med modern arbetsdator och mobiltelefon och arbetar vid en höj- och sänkbar ergonomisk arbetsplats.
Våra utvecklare är till största delen universitets-/högskoleutbildade inom områden som Software Engineering och Computer Science. Arbetet sker i teamform och vanligtvis med ett agilt arbetssätt/scrum. Teamet innehåller seniora medarbetare som kan stötta andra utvecklare med kunskap och coachning.

Vi har en nära och fortlöpande kontakt med våra uppdragsgivare via videomöten, Skype/Teams, Slack, mail etc och vi samarbetar med våra kunder i projektverktyg såsom Jira och Confluense. Vi rapporterar kontinuerligt nedlagd tid och aktuell status på våra arbetsuppgifter. Våra teamkunder får varje vecka en veckorapport som utvisar teamets arbetade tid under den gångna veckan.

Utvecklingsteam

Vi tillhandahåller dedikerade uppdragsteam om 2-8 utvecklare som levererar systemutveckling/programmering, implementation, förvaltning, underhåll av systemdokumentation, användarstöd/support samt fortlöpande dialog med beställarverksamheten. Varje team innehåller seniora medarbetare som kan stötta andra utvecklare med kunskap och coachning.

Våra team har olika teknisk inriktning. Vi tillhandahåller för närvarande team med följande inriktningar:


Dedikerad utvecklare

Vi tillhandahåller även dedikerade utvecklare för specifika behov, där kunden för närvarande inte behöver hyra in ett helt utvecklingsteam. Vi kan tillhandahålla dedikerade utvecklare med följande kompetensprofiler:

Vi tar gärna ett möte och berättar mer om hur vi levererar våra tjänster.