Metoder/verktyg

Systematiq är teknikoberoende och behärskar flera olika teknologier så som .NET, Java, SQL, PHP, Objectiv-C
Vi arbetar med flera olika typer av utvecklingsverktyg och utvecklingsmetoder.

Utvecklingsverktyg

Systematiq använder flera olika typer av utvecklingsverktyg som Visual Studio, Eclipse, Xcode, Sublime Text, Android Studio med flera.

Metoder

Vi på Systematiq jobbar agilt och anpassar våra metoder efter kundens behov. Vi är vana att jobba i verktyg som Jira och andra typer av plattformar som stödjer våra metoder.