Metoder

Våra utvecklingsteam har mångårig erfarenhet av ett flertal olika utvecklingsmetoder. Under senaste åren har mycket av utvecklingsmetodiken handlat om:

Vill du veta mer?