Vilka är Systematiq?

Systematiq utvecklar, förvaltar och supporterar moderna verksamhetsanpassade system och applikationer som bidrar till ökad affärsnytta för Systematiqs kunder.

Dessa kunder utgörs i huvudsak av mjukvaruföretag som utvecklar och marknadsför egna mjukvaruprodukter, it-företag som säljer, implementerar och integrerar affärssystem samt av företag som verkar i branscher där innovativa och moderna mjukvarulösningar är viktiga komponenter i kunderbjudandet/affären.

Systematiq strävar efter att jobba långsiktigt med sina kunder, vilket bidrar till att de kan arbeta effektivare och fokusera på det som man anser ger störst nytta/affärsvärde. Systematiq fungerar i dessa relationer snarare som en produktions-/underleverantörspartner inom systemutveckling, än som ett traditionellt konsultbolag.

Vill du veta mer om Systematiq?

Kontakta oss för mer information om våra tjänster och erbjudande.

Johan Birgersson

Joakim Winkler