Orkestrering

Vi har kompetens och praktisk erfarenhet av orkestreringskoncept såsom:

Docker

Kubernetes

Kontakta oss

Vill du veta mer om Orkestrering är du välkommen för ett möte?