Orkestrering

En samordning av program och tjänster som automatiserats.
Detta för att utföra uppgifter i datorsystem och processer som inbegriper flera program.

Vi har kompetens och praktisk erfarenhet av orkestreringskoncept såsom:

 

Docker

 

Kubernetes


 
 

Vill ni veta mer om Orkestrering är ni välkomna att kontakta oss för ett möte