Sharepoint

SharePoint är en plattform och portal för intranet, publicering och filhantering där stort fokus ligger på samarbete mellan användare. SharePoint utvecklas av Microsoft och är idag en av de mest använda portalverktygen. Redan från start får du flera verktyg som kan underlätta det dagliga arbetet som till exempel:

  • Lagra företagets dokument och filer på en plats.
  • Skapa interna sidor, wiki-sidor och diskussionsforum för varje avdelning eller arbetslag.
  • Skapa publika webbsidor och publicera innehåll.
  • Köp och installation av applikationer för att anpassa SharePoint efter era behov.
  • Dela filer, kalendrar, sidor, bilder och annat material mellan medarbetare och begränsa åtkomst till material med rättigheter.

Vill du veta mer om Sharepoint?

Vi tar gärna ett möte för att diskutera era behov kring Sharepoint.