Vilka teknologier jobbar vi med

Våra utvecklingsteam har lång och bred erfarenhet av diverse olika teknologier.


Programmeringsspråk

Vi arbetar kontinuerligt med ett antal olika programmeringsspråk. Vanligast förekommande är:

C

C++

C#

CSS

HTML5

Java

Javascript

SQL

Typescript

Visual Basic

Ramverk

Vi har lång erfarenhet av att arbeta både med frontend- och backend-ramverk såsom:

ADO.NET

Angular

Aurelia

Entity Framework

Javascript

Hibernate

Microsoft MVC

Microsoft .NET

React

Spring

Server- och molnmiljöer

Vi levererar systemutvecklingstjänster och relaterade DevOps-tjänster i följande server- och molnmiljöer:
 

AWS

Azure

Linux


 

Mac

Unix

Windows

Databaser

Vi har expertis kring flera olika typer av databaser.

MariaDB

My SQL

Oracle

PostgressSQL

SQL Server