Databaser


Vi har många års erfarenhet av databasutveckling av stora kundanpassade databaser med mycket information. Vi har genom åren jobbat med många olika typer av databaser och konverterat mindre databaser från Access till SQL Server.

Vi hanterar även andra databaser som till exempel MySQL. Flertalet av databaser vi har utvecklat kommer från att man hantera informationen mot en databas istället för Excel, FoxPro eller andra system som företagen hanterar idag. Vi har bland annat hjälpt Polisflyget att utveckla deras databassystem.

Våra utvecklare besitter långvarig erfarenhet av databasbaserade system som till exempel:

MariaDB

MySQL

Oracle

PostgreSQL

SQL Server

Vill du veta mer om databaser?

Kontakta oss så kan vi diskutera lösningar anpassade efter era behov!