Till vem levererar vi?


Systematiq utvecklar, förvaltar och supportar verksamhetsanpassade system och applikationer som bidrar till ökad affärsnytta för våra kunder.

Dessa kunder utgörs i huvudsak av mjukvaruföretag som utvecklar och marknadsför egna mjukvaruprodukter, it-företag som säljer, implementerar och integrerar affärssystem samt av företag som verkar i branscher där innovativa och moderna mjukvarulösningar är viktiga komponenter i kunderbjudandet/affären.

Mjukvaruföretag & SaaS

Industriföretag & Mekanik

Försäkringar & Investeringsbolag

E-handel & Integration

Digital transformation

Systematiq strävar efter att jobba långsiktigt med sina kunder, vilket bidrar till att de kan arbeta effektivare och fokusera på det som man anser ger störst nytta/affärsvärde.

Systematiq fungerar i dessa relationer snarare som en produktions-/underleverantörspartner inom systemutveckling, än som ett traditionellt konsultbolag.

Mjukvaruföretag


Vi inriktar oss till stor del på kunder som har modellen SaaS, Software as a Service.
Detta samt b2b, business to business.

Detta innebär att våra kunder ofta är leverantörer av någon form av mjukvaruservice som andra företag nyttjar.
Genom att vara lyhörda på våra kunders önskemål får de möjligheten att leverera den absolut bästa servicen till sina kunder, utan att själva behöva använda resurser för att detaljstyra sina kodare.Exempel på uppdrag

Railit

Industriföretag & Mekanik

Vi brainstormar lösningar tillsammans med er, utvecklar teknik för att underlätta ert arbete i framtiden och håller dessa verktyg uppdaterade efter allt ni kan tänkas behöva.

Ett exempel på ett sådant verktyg är vår erfarenhet av att utveckla 3D-lösningar för att visualisera beräkningar inom gruvindustrin.

Försäkringar & Investeringsbolag

Försäkring och investeringsbolag som behöver smidigare E-tjänster.
Vi erbjuder er snabb, säker och stadig teknik som bibehåller högt förtroende för er från era kunder.

E-handel och integration

Vi har bred kompetens inom e-handel. Behöver ert företag en bra lösning för E-handel på valfri plattform? Vi har optimerat och utvecklat många lösningar och har erfarenhet av både .NET-plattformar och Open Source-lösningar inom PHP.

Vi har utvecklat egen importhantering som automatiserar Artikel, Pris, Lager och Kampanjhantering. Tillsammans tar vi fram en lösning för era behov och har förståelse för era utmaningar ni som e-handlare har mot distributörer, betalningshantering (DIBS, Gothia, Klarna), order-/kassaflöden och ekonomihantering.

Vi har även utvecklat någon lösning på plattformen NopCommerce.

Digital transformation

Många företag måste digitalisera sina tjänster för att anpassa sig till framtiden. Så hur säkerställer ni värdet i era digitala innovationsprojekt?

Vi ger er tips på hur ni når framgång med digital transformering, steg för steg. Exempel är tjänster som: API och integration, molntjänster samt DevOps.

Vilka processer behöver ni översätta till digital flöden och nya system? Kanske har ni redan idag ett bra affärssystem men saknar vissa delar som behöver utvecklas.

Vi hjälper er genom hela resan. Få konkreta tips, ställ rätt frågor och hitta strukturen.

Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa ditt företag inom systemutveckling

Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
eu_cookies_bar
eu_cookies_bar_block

För att läsa vår policy för Integritet och Cookies:

Klicka på denna länk: Integritetspolicy - Systematiq
Save settings
Cookies settings